Bảng Giá đất thành phố Buôn Ma Thuột 2020 – 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đắk Lắk, ngày 22 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT Về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 – 2024 ___________________ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ IX, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật […]


Bảng Giá Đất Buôn Ma Thuột 2020 – 2024 Full

Theo so sánh và đánh giá từ dự thảo, giá đất mới từ năm 2020 – 2024. Tăng mạnh trong khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Nhiều tuyến đường như: Mai Thị Lựu tại phường. Ea Tam tăng đến 200% so với bảng giá đất từ năm 2015 – 2019.


Buôn Ma Thuột vươn mình trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Nằm trên Cao Nguyên Đắk Lắk rộng lớn ở phía tây dãy trường sơn, thành phố Buôn Ma Thuột (diện tích tự nhiên 377,18 Km2 chiếm khoảng 2,87% của tỉnh Đắk Lắk) có thời tiết khí hậu mát mẻ, trong năm có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô, là thành phố trung tâm Văn hóa, Kinh tế, Chính trị của tỉnh Đắk Lắk và cấp Vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc […]