KINH NGHIỆM BÁN: Chia sẻ kinh nghiệm thương lượng giá nhà đất

Những việc cần làm trước khi thương lượng giá cả: Nếu bạn chuẩn bị tốt, đây sẽ là thế mạnh của bạn. – Căn nhà, mảnh đất phải trong tình trạng tốt nhất có thể về hình thức cũng như giấy tờ. Điều này sẽ giúp giảm thiểu những bất lợi mà người mua có thể đưa ra để thương lượng với bạn để giảm giá. Nếu có thể, cố gắng tìm hiểu xem, người mua có nhiệt tình mua […]